EHS Men's Varsity vs EL Modena 2-1-19 (Senior Night) - mmsportsphoto